پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

حضور فعال در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته مرداد ماه نمایشگاه بین المللی مشهد